به ترنج گرافی خوش آمدید. امیدوارم لحظات خوبی را سپری کنید

آموزشگاه فنی حرفه ای در شعبه کرج شعبه اول:تهران نارمک* * * شعبه دوم:کرج خیابان ادهم بازار فرش کرج *** شعبه سوم:پاساژ آلانیوم گوهردشت کرج
و مجموعه کارگاه های تولید در سراسر ایران

ترنج یین و یانگ

کد طرح                         1116

رجشمار                             33 ابعاد به سانتیمتر      150×200

تعداد رنگ                         11

تعداد گره                        707

تعداد رج                         942

قیمت                 11.500.000

وینتیج

کد طرح                         1115

رجشمار                             33 ابعاد به سانتیمتر      150×200

تعداد رنگ                         10

تعداد گره                        707

تعداد رج                         942

قیمت                 9.900.000

بازی کودک

کد طرح                         1114

رجشمار                             33 ابعاد به سانتیمتر      150×200

تعداد رنگ                         19

تعداد گره                        707

تعداد رج                         942

قیمت                 10.800.000

سیمرغ

کد طرح                         1113

رجشمار                             33 ابعاد به سانتیمتر      150×200

تعداد رنگ                         18

تعداد گره                        707

تعداد رج                         942

قیمت                 9.500.000

ماهی

کد طرح                         1112

رجشمار                             33 ابعاد به سانتیمتر      150×200

تعداد رنگ                         20

تعداد گره                        707

تعداد رج                         942

قیمت                 9.800.000

وینتیج 6

کد طرح                         1121

رجشمار                             33 ابعاد به سانتیمتر      150×200

تعداد رنگ                         18

تعداد گره                        707

تعداد رج                         942

قیمت                 9.500.000

وینتیج 5

کد طرح                         1120

رجشمار                             33 ابعاد به سانتیمتر      150×200

تعداد رنگ                         18

تعداد گره                        707

تعداد رج                         942

قیمت                 9.800.000

وینتیج 4

کد طرح                         1119

رجشمار                             33 ابعاد به سانتیمتر      150×200

تعداد رنگ                         13

تعداد گره                        707

تعداد رج                         942

قیمت                 9.500.000

وینتیج 3

کد طرح                         1118

رجشمار                             33 ابعاد به سانتیمتر      150×200

تعداد رنگ                         20

تعداد گره                        707

تعداد رج                         942

قیمت                 9.600.000

وینتیج 2

کد طرح                         1117

رجشمار                             33 ابعاد به سانتیمتر      150×200

تعداد رنگ                         15

تعداد گره                        707

تعداد رج                         942

قیمت                 9.500.000

وینتیج 11

کد طرح                         1126

رجشمار                             33 ابعاد به سانتیمتر      150×200

تعداد رنگ                         10

تعداد گره                        707

تعداد رج                         942

قیمت                 8.900.000

وینتیج 10

کد طرح                         1125

رجشمار                             33 ابعاد به سانتیمتر      150×200

تعداد رنگ                         14

تعداد گره                        707

تعداد رج                         942

قیمت                 9.550.000

وینتیج 9

کد طرح                         1124

رجشمار                             33 ابعاد به سانتیمتر      150×200

تعداد رنگ                         3

تعداد گره                        707

تعداد رج                         942

قیمت                 8.300.000

وینتیج 8

کد طرح                         1123

رجشمار                             33 ابعاد به سانتیمتر      150×200

تعداد رنگ                         14

تعداد گره                        707

تعداد رج                         942

قیمت                 9.400.000

وینتیج 7

کد طرح                         1122

رجشمار                             33 ابعاد به سانتیمتر      150×200

تعداد رنگ                         22

تعداد گره                        707

تعداد رج                         942

قیمت                 9.950.000

قشقایی 2

کد طرح                         1131

رجشمار                             30 ابعاد به سانتیمتر      101×134

تعداد رنگ                         12

تعداد گره                        431

تعداد رج                         574

قیمت                 5.500.000

قشقایی

کد طرح                         1130

رجشمار                             30 ابعاد به سانتیمتر      101×134

تعداد رنگ                         12

تعداد گره                        431

تعداد رج                         574

قیمت                 5.500.000

قشقایی مدرن

کد طرح                         1129

رجشمار                             30 ابعاد به سانتیمتر      137×205

تعداد رنگ                         8

تعداد گره                        591

تعداد رج                         880

قیمت                 7.900.000

وینتیج 13

کد طرح                         1128

رجشمار                             33 ابعاد به سانتیمتر      150×200

تعداد رنگ                         15

تعداد گره                        707

تعداد رج                         942

قیمت                 8.600.000

وینتیج 12

کد طرح                         1127

رجشمار                             33 ابعاد به سانتیمتر      150×200

تعداد رنگ                         11

تعداد گره                        707

تعداد رج                         942

قیمت                 8.800.000

انارستان

کد طرح                         1134

رجشمار                             30 ابعاد به سانتیمتر      234×175

تعداد رنگ                         28

تعداد گره                        750

تعداد رج                         1000

قیمت                 8.900.000

انار2

کد طرح                         1133

رجشمار                             30 ابعاد به سانتیمتر      209×134

تعداد رنگ                         18

تعداد گره                        574

تعداد رج                         896

قیمت                 5.900.000

انار

کد طرح                         1132

رجشمار                             30 ابعاد به سانتیمتر      117×156

تعداد رنگ                         11

تعداد گره                        500

تعداد رج                         667

قیمت                 6.300.000

Translate »